de oldtimer klassieker verzekering van Europeesche met fehac korting

De Fehac klassiekerverzekering product informatie

Basisdekking

Hulpverlening

Hulpverlening in Nederland bij pech, ziekte of ongeval is bij de Klassiekerverzekering standaard meeverzekerd en wordt verzorgd door de Europeesche Hulplijn (+31 (0)20 65 15 777). Deze hulplijn staat dag en nacht klaar om vragen te beantwoorden en de hulp te bieden die nodig is. Ook voor toestemming tot het maken van extra kosten belt u de Europeesche Hulplijn. De Europeesche Hulplijn schakelt de collega's van de alarmcentrale in bij pech van uw klassieker.

Wettelijke aansprakelijkheid

Dit is een risico waar u minimaal voor verzekerd dient te zijn; het is dan ook wettelijk verplicht. Uiteraard voldoet deze dekking aan alle eisen die de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen) stelt. Het verzekerd bedrag voor materieële schade is € 2.500.000,- maximaal per gebeurtenis en voor letselschade € 5.000.000,-.

Beperkt Casco

Bij Beperkte Casco is uw auto verzekerd tegen o.a. brand, diefstal, hagel, storm, ruitbreuk, schade tijdens transport en verduistering.
Het Eigen Risico bedraagt € 130,-.
Uitzonderingen hierop zijn:

Volledig Casco

In aanvulling op de onder 'Beperkt casco' genoemde risico's bent u bij Volledig Casco ook nog eens verzekerd tegen ander van buiten komend onheil. Zo is uw auto o.a. verzekerd tegen schade door botsen, stoten, slippen, te water of van de weg raken en tegen kwaadwillige beschadiging.
Het Eigen Risico bedraagt € 130,-.
Uitzonderingen hierop zijn:

U kunt ook kiezen voor een extra eigen risico. Dat levert een aantrekkelijke premiekorting op. De premiekorting bij een extra eigen risico is afhankelijk van de taxatiewaarde van uw klassieker.

Diefstalpreventie

Een goede beveiliging van uw kostbare en zeldzame klassieker is helaas noodzakelijk. Als u kiest voor WA met Beperkt of Volledig Casco, gelden de volgende diefstalpreventie-eisen:

Taxatie

Bij Beperkt en Volledig Casco is overlegging van een geldig (kopie)taxatierapport en foto's van de klassieker noodzakelijk.

Schadevergoeding

Bij Beperkt en Volledig Casco wordt uitgegaan van de getaxeerde waarde.
Bij gedeeltelijke schade wordt uitgegaan van de gangbare onderdelenprijzen dan wel de kosten voor de aanmaak van onderdelen (custom build). Bij zelfarbeid vindt eveneens vergoeding van het arbeidsloon plaats.
Geluidsapparatuur is standaard tot € 500,- meeverzekerd. Losse onderdelen/accessoires zijn, door opneming in het verzekerde bedrag, mee te verzekeren.


Uitbreidingen

Hulpverlening Europa

De basisdekking voor hulpverlening geldt alleen in Nederland. Wanneer de klassieker ook in het buitenland wordt gebruikt, kan het dekkingsgebied voor hulpverlening worden uitgebreid naar Europa. Hierbij geldt dan, ongeacht de waarde van de klassieker, een altijd-terughaal-garantie. Ook de hulpverlening in het buitenland wordt verzorgd door de Europeesche Hulplijn.

Ongevallen inzittenden

De Klassiekerverzekering kan worden uitgebreid met een ongevallen inzittendenverzekering. Met deze uitbreiding hebben de verzekerde inzittenden, ongeacht de schuldvraag, recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. De dekking is ook van kracht tijdens het tanken of bij een noodreparatie langs de weg.

Schadeverzekering inzittenden

De Schadeverzekering inzittenden geeft dekking tegen schade die de bestuurder en passagiers oplopen door een (verkeers)ongeval. Verzekerd is zowel materieële als immaterieële schade (waaronder smartengeld), ongeacht de schuldvraag.

Verhaalservice-extra

Als de verzekerde klassieker betrokken is geraakt bij een geschil, geldt er bij deze uitbreiding een extra dekking voor: 

Bovendien bent u dan verzekerd voor:

Rechtsbijstand

Deze dekking is niet alleen voor het verhalen van schade geleden tijdens verkeersdeelname, maar ook voor alle andere zaken die kunnen spelen rond het bezit en het gebruik van uw klassieker.

Voor detailinformatie over de Klassiekerverzekering kunt u de voorwaarden raadplegen.

- home
- product informatie
- direct berekenen
- voorwaarden inzien
- lijst oldtimerclubs